สามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทาง www.nexusforjesus.com/live.html หรือคลิกที่นี่