Login Pop-up

+662-513-2343 Login

Articles

อธิษฐานอย่างมีพลัง (มัทธิว 18:19-20)

อ.ประยุทธ สาริมาน

คำเทศนา

อธิษฐานอย่างมีพลัง

พระธรรม มัทธิว 18:19-20วันที่ 24 กรกฎาคม 2011
บทนำ

 • เราทุกคนรู้ว่าการอธิษฐานนั้นดี แต่ที่เป็นปัญหากับพวกเราเสมอคือ ไม่ค่อยได้อธิษฐาน
 • พระเยซูทรงสอนพวกสาวกให้อธิษฐาน  และยังทรงตักเตือนและหนุนใจให้พวกสาวกอธิษฐาน
 • หลังจากนั้นเราเห็นว่าพวกสาวกขอให้พระเยซูสอนให้พวกเขาอธิษฐาน  
 • ชีวิตคริสเตียนเข้มแข็งเท่ากับการอธิษฐานของเขา
 • ความสัมพันธ์กับพระเจ้าของคุณ  เติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่พูดกับพระองค์
 • การอธิษฐานไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนใจของพระเจ้า  แต่เป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับพระประสงค์ของพระองค์
 • ชายคนใดที่ปราศจากการอธิษฐานก็เหมือนต้นไม้ที่ปราศจากราก  POPE PIUS XII (1876–1958)
 • คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดของคำว่า การอธิษฐาน  “การอธิษฐานคือการนำความปรารถนาของเรามาเสนอต่อพระเจ้า”  PHILLIPS BROOKS (1835–1893)
 • สิ่งซึ่งลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การที่เขาพูดเรื่องพระเจ้าแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดกับพระเจ้า  D. ELTON TRUEBLOOD (1900–1994)
 • คริสเตียนที่ไม่ชอบอธิษฐานเป็นเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกัน ใช้วิธีสื่อสารกันด้วยการเขียน เอาแต่อ่านพระคัมภีร์ ย่อมทำให้บรรยากาศของบ้านวังเวง
 • ให้เรามาศึกษาถึง วิธีการออธิษฐานอย่างมีพลัง

โครงร่างคำเทศนา

1.    อธิษฐานด้วยกัน (19)
 • ชีวิตคริสเตียนไม่อาจจะครบถ้วนได้ถ้าอยู่คนเดียว
 • ในพระคัมภีร์มีคำว่า “กันและกัน”มากถึงกว่า 30 ครั้ง
 • ทำไมสองคนจึงมีพลัง
  • เกิดผลงานดี เกิดผลสำเร็จได้ดีกว่า…….  
  • เกิดความแข็งแรง……….  
  • 2 คนเป็นมาตรฐานต่ำสุดของพระเจ้าที่จะทำให้เกิดผลดี   
 • จงหาคู่ที่จะอธิษฐาน เช่น สามีหรือภรรยา  คนที่รับใช้ด้วยกัน มีภาระใจร่วมกัน คนที่เป็นเพื่อนสนิทกัน ไว้วางใจกันได้ และถ้าหาไม่ได้จริงๆให้อธิษฐานขอจากพระเจ้า
 • มีคนหนึ่งกล่าวว่า ถ้าอยากจะดูว่า คริสตจักรใดมีแนวโน้มจะเป็นคริสตจักรที่จะเจริญเติบโตให้ดูที่การประชุมอธิษฐาน
 • การอธิษฐานร่วมกัน ไม่ใช่เหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน  แต่เอามาจัดระเบียบ
2.    อธิษฐานร่วมกับคนอื่น (19)
 • รากศัพท์ภาษากรีก “sumphoneo”
 • วงออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน เล่นตัวโน๊ตที่แตกต่างกัน แต่เล่นอยู่ในเพลงเดียวกัน
 • วงออร์เคสตร้าเล่นให้คนฟัง แต่คำอธิษฐานที่มีคนสองคนขึ้นไปร่วมใจกันอธิษฐานกำลังเล่นให้พระเจ้าฟัง
 • การร่วมใจกันเป็นสิ่งดี   
 • ปญจ.4:9-12 สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น อนึ่ง ถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกัน เขาก็อบอุ่น แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่า แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนคงสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้
3.    อธิษฐานอย่างเจาะจง (19)
 • การขออย่างเจาะจงเป็นเหมือนเป้าสายล่อฟ้า  
 • 1พกษ.18:38  แล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมา และไหม้เครื่องเผาบูชา และฟืน   และหิน และผงคลี และเลียน้ำซึ่งอยู่ในคู
 • อย่าอธิษฐานแบบยิงปืนกล สาดกระสุนออกไปแบบไร้ทิศทาง
 • อย่าบอกว่าขอพระเจ้าอวยพร สมศรี เมตตาต่อ สมทรง ไม่มีหัวข้อ ไม่มีเป้าหมายเจาะจงชัดเจน
 • เมื่อเราอธิษฐานด้วยกัน ให้เราใช้หัวข้อเดียวกัน ไม่แตกหัวข้อออกไป
คำถามเพื่อการอภิปราย:
1) ท่านคิดว่าอะไรคืออุปสรรคของการอธิษฐานในชีวิตของท่าน และท่านจะแก้ไขอย่างไร ?
2) ท่านเคยมีประสบการณ์ที่ท่านอธิษฐานร่วมกันกับผู้อื่นมากน้อยอย่างไร และคำอธิษฐานของท่านและคนที่ท่านร่วมอธิษฐานด้วยนั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากน้อยเพียงไร ?
3) ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งเราจึงมิได้อธิษฐานอย่างเจาะจง และ มีสิ่งใดบ้างในคำอธิษฐานของท่าน ที่ท่านยังไม่ได้อธิษฐานอย่างเจาะจง ?

กิจกรรมหลังการอภิปราย :

 • ให้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อให้เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอ และขอให้เราเห็นพลังแห่งการขับเคลื่อนและการอวยพรจากพระเจ้าเมื่อเราร่วมใจกันอธิษฐานกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ติดต่อเรา

คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
24/137 ซ.ลาดพร้าว21 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel./Fax. 02-513-2343

Map
แจ้งรับข้อมูลข่าวสาร
Scroll to top